Category Archives: แขวงจอมพล

แขวงจอมพล

แขวจอมพล เป็นแขวงหนึ่ง ใน 5 แขวงของ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เขตจตุจักร เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตจตุจักรตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา  หรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงในเขตจตุจักรใหม่ โดยจัดตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล และแขวงจตุจักร แยกออกจากแขวงลาดยาว เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของเขต เพราะเดิมเขตจตุจักรมีเพียงแขวงลาดยาวเพียงแขวงเดียว แต่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากรอาศัยหนาแน่น จึงทำให้มีเลขที่บ้านซ้ำกันเป็นจำนวนมาก โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม ปีเดียวกัน[2][3] ทำให้ในปัจจุบัน เขตจตุจักรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่น
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ลาดยาว Lat Yao
10.690
39,689
3,712.72
แผนที่
2.
เสนานิคม Sena Nikhom
2.826
20,393
7,216.21
3.
จันทรเกษม Chan Kasem
6.026
37,875
6,285.26
4.
จอมพล Chomphon
5.488
34,285
6,247.27
5.
จตุจักร Chatuchak
7.878
21,550
2,735.47
ทั้งหมด
32.908
153,792
4,673.39

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ในพื้นที่เขตจตุจักรมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรอง ได้แก่

ทางด่วน

ทางน้ำ

รถไฟฟ้า

รถโดยสารประจำทาง

สถานที่สำคัญ[แก้]

Call Now Button