Category Archives: แขวงจอมทอง

แขวงจอมทอง

แขวงจอมทอง เป็นแขวงหนึ่งใน 4 แขวง ของ เขตจอมทอง

เขตจอมทอง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771
Call Now Button