Category Archives: ซอยเพชรเกษม 48

ซอยเพชรเกษม 48

ซอยเพชรเกษม 48 is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

ซอยเพชรเกษม 48 เป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งในเขตภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ Khet Phasi Charoen is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

ซอยเพชรเกษม 48
ซอยเพชรเกษม 48

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

เขตภาษีเจริญ
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตภาษีเจริญ
คำขวัญ: แห่พระธาตุวัดนางชี บารมีหลวงพ่อ
วัดปากน้ำ ศิลปกรรมอารามมากมี
ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือเกื้อหนุนความดี
ชมของดีที่… ภาษีเจริญ
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′53″N 100°26′14″E
อักษรไทย เขตภาษีเจริญ
อักษรโรมัน Khet Phasi Charoen
พื้นที่[2]
 • ทั้งหมด 17.834 ตร.กม. (6.886 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด 125,981[1]
 • ความหนาแน่น 7,064.09 คน/ตร.กม. (18,295.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 10160
รหัสภูมิศาสตร์ 1022
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 (ทิพย์นิยม 2) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/phasicharoen
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภาษีเจริญ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แต่ในพื้นที่เนื่องจากมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค (โดยเฉพาะด้านการคมนาคม) จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่และคลองด่านเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตบางบอน มีคลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองตาม่วง คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองบางหว้า คลองสวนหลวงใต้ คลองรางบัว คลองตาฉ่ำ คลองบางประทุน ลำรางสาธารณะ คลองวัดสิงห์ และคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลองบางไผ่ และคลองลัดตากลั่นเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

ชื่อของเขตนั้นนำมาจากชื่อของ คลองภาษีเจริญ ที่ขุดขึ้นเชื่อมแม่น้ำท่าจีน (ที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน แขวงเมืองสมุทรสาคร) กับคลองบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการสัญจรทางน้ำ ซึ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ำตาลจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวง โดยเริ่มขุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2415 และชื่อคลองตั้งตามชื่อพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ต่อมาเป็น พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ ต้นสกุลพิศลยบุตร และบรรพบุรุษของราชสกุลกิติยากร) ผู้เป็นแม่กองดูแลงานขุดคลองนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

นับจากนั้นได้มีผู้คนย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองภาษีเจริญมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ ทางราชการจึงได้จัดตั้ง อำเภอภาษีเจริญ ขึ้นในปี พ.ศ. 2442 มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี และในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแค บางหว้า และบางด้วนที่ตั้งอยู่ริมคลองสายนี้ และในปี พ.ศ. 2513 ได้ขยายเขตออกไปจนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งอำเภอ (เหลือเพียงตำบลบางไผ่ ตำบลบางแวก ส่วนตำบลคูหาสวรรค์และตำบลปากคลองภาษีเจริญอยู่ในเขตเทศบาลนครธนบุรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479)

ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งได้ยุบการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาลและเทศบาล รวมทั้งได้เปลี่ยนการเรียกตำบลและอำเภอใหม่ อำเภอภาษีเจริญจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มีหน่วยการปกครองย่อย 10 แขวง

ต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ดูแลแขวงบางแค บางแคเหนือ และบางไผ่ และในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่ปกครองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ดังกล่าวออกไปตั้งเป็นเขตบางแค

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตภาษีเจริญแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 แขวง คือ

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
บางหว้า Bang Wa
5.105
37,905
20,754
7,425.07
บางด้วน Bang Duan
2.514
28,908
10,597
11,498.80
บางจาก Bang Chak
1.394
8,219
3,645
5,895.98
บางแวก Bang Waek
3.022
18,818
9,276
6,227.00
คลองขวาง Khlong Khwang
2.992
11,093
3,628
3,707.55
ปากคลองภาษีเจริญ Pak Khlong Phasi Charoen
1.898
14,778
9,082
7,786.09
คูหาสวรรค์ Khuha Sawan
0.909
6,260
1,909
6,886.68
ทั้งหมด
17.834
125,981
58,891
7,064.09

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนน[แก้]

ถนนสายหลัก[แก้]
ถนนสายรอง[แก้]

รถไฟฟ้า[แก้]

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน (เปิดให้บริการ)[แก้]
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (โครงการส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค) เป็นโครงการยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเพชรเกษม ต่อเนื่องมาจากเขตบางกอกใหญ่ ผ่านพื้นที่เขตภาษีเจริญ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและเข้าสู่เขตบางแค มีสถานีที่อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญทั้งหมด 4 สถานี โดยเป็นสถานียกระดับทั้งหมด ได้แก่ สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 และ สถานีภาษีเจริญ ซึ่งในขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (เปิดให้บริการ)[แก้]
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่ตัดผ่านในเขตภาษีเจริญ เป็นโครงการส่วนต่อขยาย วงเวียนใหญ่-บางหว้า โดยเริ่มต้นเข้าสู่พื้นที่เขตภาษีเจริญจากเขตธนบุรี เป็นโครงการยกระดับตามแนวถนนราชพฤกษ์ สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลมนั้น มีสถานีอยู่ในเขตภาษีเจริญ 1 สถานีและเป็นสถานีปลายทาง คือ สถานีบางหว้า

ซอยเพชรเกษม 48 แผ่นใส สีขาวขุ่น 

เพชรเกษม 48 ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

เพชรเกษม 48 ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน เพชรเกษม 48 ลูกหมุน ระบาย อากาศ ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

เขตภาษีเจริญ MK Metalsheete PK135

เขตภาษีเจริญ MK Metalsheete PK135 เขตภาษีเจริญ MK Metalsheete PK135 เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาผู้รับเหมา บริการรวดเร็ว  แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ  มีช่างรับเหมาทำหลังคาแนะนำให้ลูกค้า เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม, เขตภาษีเจริญ

ภาษีเจริญ กดไลค์ให้เรา LK108

ภาษีเจริญ กดไลค์ให้เรา LK108 ภาษีเจริญ กดไลค์ให้เรา LK108 เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาผู้รับเหมา  บริการรวดเร็ว  แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ  มีช่างรับเหมาทำหลังคาแนะนำให้ลูกค้า เอ็มเค เมทัลชีท, เขตภาษีเจริญ

ภาษีเจริญ กดไลค์ให้ MK Metalsheet LK087

ภาษีเจริญ กดไลค์ให้ MK Metalsheet LK087 ภาษีเจริญ กดไลค์ให้ MK Metalsheet LK087 เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาผู้รับเหมา  บริการรวดเร็ว  แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ  มีช่างรับเหมาทำหลังคาแนะนำให้ลูกค้า เอ็มเค เมทัลชีท, เขตภาษีเจริญ

บาง หว้า ทำหลังคาครัว

บาง หว้า ทำหลังคาครัว บาง หว้า ทำหลังคาครัว เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาผู้รับเหมา  บริการรวดเร็ว  แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ  มีช่างรับเหมาทำหลังคาแนะนำให้ลูกค้า เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม, เขตภาษีเจริญ

Call Now Button