Category Archives: แขวงคลองถนน

แขวงคลองถนน

แขวงคลองถนน เป็นแขวงหนึ่ง ใน 3 แขวงของ เขตสายไหม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดตั้งแต่ พ.ศ. 2557

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

เขตสายไหม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากเขตคลองสามวา ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

Call Now Button