Category Archives: แขวงสามเสนนอก

แขวงสามเสนนอก

แขวงสามเสนนอก is the position for activity in post be presented at the first rank on Google page search by this category focus keyphrase.

แขวงสามเสนนอก เป็นแขวงๆหนึ่งใน 3 แขวงของเขตห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตห้วยขวางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติ[แก้]

เขตห้วยขวาง ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2516[2] โดยแยกพื้นที่การปกครองมาจากเขตพญาไท 2 แขวง คือ แขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิ จากนั้นในปี พ.ศ. 2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงจากเขตพญาไทและแขวงสามเสนนอกจากเขตบางกะปิมารวมกับเขตห้วยขวาง และโอนพื้นที่บางส่วนของเขตไปรวมกับเขตพญาไท[3] เพื่อจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสม ทำให้เขตห้วยขวางมีพื้นที่ปกครอง 4 แขวง

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตห้วยขวาง โดยแยกแขวงดินแดงไปจัดตั้งเป็นเขตดินแดง[4]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตห้วยขวางแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2562)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2562)
ห้วยขวาง Huai Khwang
5.342
27,341
32,016
5,118.12
บางกะปิ Bang Kapi
5.408
18,989
25,629
3,511.27
สามเสนนอก Sam Sen Nok
4.283
38,010
24,232
8,874.62
ทั้งหมด
15.033
84,340
81,877
5,610.32

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พาดผ่านในเขตห้วยขวาง ซึ่งประกอบด้วย สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีห้วยขวาง และสถานีสุทธิสาร ตามลำดับกับ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง กำลังก่อสร้าง และ รถไฟฟ้าสายสีส้ม กำลังก่อสร้างเช่นเดียวกัน

แขวงสามเสนนอก แผ่นใส สีใสกระจก

แขวงสามเสนนอก หลังคา พียู โฟม

แขวงสามเสนนอก หลังคา พียู โฟม แขวงสามเสนนอก หลังคา พียู […]

เพชรเกษม 46 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ มุงหลังลานตากผ้า ด้วยแผ่นใส-สีใส

เพชรเกษม 46 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ มุงหลังลานตากผ้า ด […]

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (PK 92)

เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 (PK 92) เอ็มเค เมทัลชีท เ […]

Call Now Button