Category Archives: ตำบลวังเย็น

ตำบลวังเย็น

ตำบลวังเย็น is the position for activity in post be presented at the first rank on Google page search by this category focus keyphrase.

ตำบลวังเย็น เป็นตำบลหนึ่ง ใน 4 ตำบลของอำเภอแปลงยาว

อำเภอแปลงยาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแปลงยาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแปลงยาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แปลงยาว (Plaeng Yao) 13 หมู่บ้าน
2. วังเย็น (Wang Yen) 11 หมู่บ้าน
3. หัวสำโรง (Hua Samrong) 12 หมู่บ้าน
4. หนองไม้แก่น (Nong Mai Kaen) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแปลงยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวสำโรง
  • เทศบาลตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็น (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแปลงยาว (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสำโรง (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แก่นทั้งตำบล

ตำบลวังเย็น หลังคา แซนวิช พียูโฟม

วังเย็น ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

วังเย็น ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน วังเย็น ลูกหมุน ระบาย อากาศ ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้าในอำเภอแปลงยาว

Call Now Button