Category Archives: ตำบลบางเลน

ตำบลบางเลน

ตำบลบางเลน is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search  by address the focus keyword name in category.

ตำบลบางเลน  Amphoe Bang Yai  is one of 6 districts of จังหวัดนนทบุรี Nonthaburi Province, Thailand.

บางใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีประชากรค่อนข้างมาก แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณที่คลองสามสายมาบรรจบกันได้แก่ ปลายคลองอ้อมนนท์ สุดคลองบางกอกน้อย และต้นคลองบางใหญ่ แต่ปัจจุบันตัวอำเภอได้ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซึ่งได้รับความเจริญอย่างรวดเร็วจากการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ มีบริการที่ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาดกลางของจังหวัด หน่วยงานราชการ หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดใหม่ ดังนั้น พื้นที่การเกษตรอาจไม่พบเห็นในเขตเมืองแล้ว โดยส่วนหนึ่งของเขตเมืองบางใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรี 8.11 กิโลเมตร[2] มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอไทรน้อยและอำเภอบางบัวทอง มีคลองบางแพรก, แนวเส้นขนานคลองบางแพรก, แนวด้านหลังโรงเรียนอนุบาลรัตนาธิเบศร์, ลำรางบางน้อย, ซอยอธิเบศร์ 1, ลำรางบางน้อย, แนวรั้วหมู่บ้านกฤษดานคร 10, แนวเขตหมู่บ้านเกล้ารัตนา, แนวเขตหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์, แนวด้านหลังหมู่บ้านเกล้ารัตนา, คลองบางเดื่อ (วัดบางเดื่อ) และคลองอ้อมเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรี มีคลองวัดประชารังสรรค์, ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ-วัดสวนแก้ว), ซอยบางกร่าง 25 (หน้าค่าย), ถนนหลังวัดยุคันธราวาส และคลองวัดยุคันธราวาสเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางกรวย มีคลองบางกอกน้อย, คลองบางค้อ, คลองนาคเกี้ยว, คลองบางนา, คลองหัวคูใน (วัดพระเงิน), ถนนบางม่วง-บางคูลัด, คลองจีนบ่าย และคลองขุดใหม่เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม) มีคลองนราภิรมย์เป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติศาสตร์[แก้]

ท้องที่ที่เป็นอำเภอบางใหญ่ทุกวันนี้เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่ (บางกรวย) และอำเภอบางบัวทองซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมาก ในปี พ.ศ. 2460 ทางราชการจึงได้พิจารณาแบ่งตำบลบางใหญ่และบางม่วงจากอำเภอบางใหญ่ (บางกรวย) และแบ่งตำบลบางแม่นาง เสาธงหิน และบ้านใหม่จากอำเภอบางบัวทองมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางแม่นาง เพื่อความสะดวกในการปกครอง[3] ในช่วงแรกตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่บริเวณวัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแม่นาง[4]

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2464 กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับโอนตำบลบางเลนจากอำเภอนนทบุรีมาอยู่ในการปกครอง และยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบางแม่นาง ตามประกาศกระทรวงนครบาล[5] ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง[6] บริเวณปากคลองบางใหญ่แยกคลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย ประชาชนจึงนิยมเรียกอำเภอนี้ว่า “บางใหญ่” ตามไปด้วย จนกระทั่งในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแม่นางเป็น อำเภอบางใหญ่ ตามความคุ้นเคยของประชาชน ส่วนอำเภอบางใหญ่ (เดิม) นั้นเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบางกรวย” แทน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน[7]

ครั้นในปี พ.ศ. 2486 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักเพราะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรีถูกยุบลงเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณราชการ อำเภอบางใหญ่ถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรีพร้อมกับอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางกรวย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาอีกครั้ง[8] อำเภอบางใหญ่จึงกลับมาอยู่ในการปกครองของทางจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 อำเภอบางใหญ่พร้อมทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ใกล้จุดตัดระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กับถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เนื่องจากได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างศูนย์ราชการขึ้น นับแต่นั้นมา การเป็นที่ตั้งหน่วยงานการบริหารราชการ ประกอบกับการโฆษณาของหมู่บ้านจัดสรรแห่งนั้นทำให้บางใหญ่ซิตี้กลายเป็นชุมชนบางใหญ่และย่านบางใหญ่ในความรับรู้ของคนทั่วไป ส่วนตัวอำเภอบางใหญ่เดิมนั้นปัจจุบันมักถูกเรียกว่า “บางใหญ่เก่า” และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง[9]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งย่อยออกเป็นหมู่บ้าน รวม 69 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางม่วง (Bang Muang) 15 หมู่บ้าน 4. เสาธงหิน (Sao Thong Hin) 8 หมู่บ้าน
2. บางแม่นาง (Bang Mae Nang) 18 หมู่บ้าน 5. บางใหญ่ (Bang Yai) 6 หมู่บ้าน
3. บางเลน (Bang Len) 11 หมู่บ้าน 6. บ้านใหม่ (Ban Mai) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบางแม่นาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นาง (ยกเว้นบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5–8)
 • เทศบาลตำบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 12) ตำบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11) และตำบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–3)
 • เทศบาลตำบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5–8) ตำบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3–6) และตำบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 4)
 • เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ 4–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3)
 • เทศบาลตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1–3, 6–10 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 11)
 • เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 3–11, 13–15 และบางส่วนของหมู่ที่ 12)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่)

การคมนาคม

ตำบลบางเลน หลังคา พียู ลายไม้

บางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม บางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwitches PU Foam Metal Sheet) กันความร้อนจาก แดดจ้า กันเสียง ยามฝนตก ท้องแผ่นใช้แทนเพดานได้เลย หลังคา(Sandwitches PU Foam Metal Sheetแซนวิช พียู โฟม บางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม คือ หลังคาเมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อน พียูโฟม แบบแซนวิช (Sandwitches PU Foam Metal Sheet) ประกอบไปด้วยวัสดุหลัก คือแผ่นเมทัลชีทเป็นผิวภายนอกทั้ง 2 ด้าน และตรงกลางคือ ฉนวนกันความร้อน PU โดยวัสดุด้านบนจะเป็นเเผ่นหลังคาเมทัลชีท สำหรับด้านล่าง มีวัสดุให้เลือกสำหรับห่อหุ้มปิดผิวด้านใต้ 3 ชนิด คือ ปิดใต้ท้องแผ่นด้วย อลูมิเนียม […]

ตำบลบางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม

ตำบลบางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม ตำบลบางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม Sandwitches PU Foam Metal Sheet กันความร้อนจาก แดดจ้า กันเสียง ยามฝนตก ท้องแผ่นใช้แทนเพดานได้เลย เมทัลชีท แซนวิช (Sandwitches PU Foam Metal Sheet) พียู โฟม ตำบลบางเลน หลังคา แซนวิช พียู โฟม คือ หลังคาเมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อน พียู โฟม แบบแซนวิช (Sandwitches PU Foam Metal Sheet) หรือปิดผิวด้านใต้ ประกอบไปด้วยวัสดุหลัก คือผิวภายนอกทั้ง 2 ด้าน และตรงกลางคือ ฉนวนกันความร้อน PU โดยวัสดุด้านบนจะเป็นเเผ่นหลังคาเมทัลชีท สำหรับด้านล่าง มีวัสดุให้เลือกสำหรับห่อหุ้มปิดผิวด้านใต้ 3 […]

ตำบลบางเลน พียู โฟม

ตำบลบางเลน พียู โฟม ตำบลบางเลน พียู โฟม PU Foam + Metal Sheet ป้องกันความร้อนจากแดดจ้า สูงถึง 90% ทำให้บ้านเงียบ ยามฝนตก เย็นสบาย ไม่ร้อน ยามแดดจ้า หลังคาเมทัลชีท ติด พียู โฟม (PU Foam + Metal Sheet) หลังคาเมทัลชีท ติด พียู โฟม (PU Foam + Metal Sheet)  ผลิตจากหลังคาเหล็กรีดลอน นำมาผ่านเครื่องฉีดพ่นพียูโฟม (PU Foam)ใต้ท้องแผ่นหลังคาเมทัลชีท (Metalsheet) จึงได้ แผ่นเมทัลชีท บุฉนวน พียู โฟม (PU Foam Metal Sheet) ที่เป็นแผ่นสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สามารถนำ แผ่นเมทัลชีท […]

อำเภอบางใหญ่ MK Metalsheet 140

อำเภอบางใหญ่ MK Metalsheet 140 อำเภอบางใหญ่ MK Metalsheet 140 เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาผู้รับเหมา  บริการรวดเร็ว  แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ  มีช่างรับเหมาทำหลังคาแนะนำให้ลูกค้า เอ็มเค เมทัลชีท,   อำเภอบางใหญ่

อำเภอบางใหญ่ | ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท (7)

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีทใน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี และปริมณฑล

อำเภอบางใหญ่ | เหล็กกล่องชุบซิ้งค์ เหล็กตัวซีชุบซิ้งค์ ไม่เป็นสนิม (6)

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เหล็กกล่องชุบซิ้งค์ เหล็กตัวซีชุบซิ้งค์ ไม่เป็นสนิม เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีทใน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี และปริมณฑล

อำเภอบางใหญ่ | เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี (5)

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี  เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท ใน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี และปริมณฑล

อำเภอบางใหญ่ | ลูกหมุนระบายอากาศ (4)

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ลูกหมุนระบายอากาศ เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีทใน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี และปริมณฑล

อำเภอบางใหญ่ | แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น (2)

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีทใน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี และปริมณฑล

Call Now Button