Category Archives: ตำบลบางบุตร

ตำบลบางบุตร

ตำบลบางบุตร  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตำบลบางบุตร เป็นตำบลหนึ่งใน 7 ตำบลของอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อำเภอบ้านค่าย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอบ้านค่ายตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทั้งนี้อำเภอบ้านค่าย ยังได้ถูกแยกต.ตาสิทธิ์ กับ ต.ละหารไปเป็นกิ่งอ.ปลวกแดง ในปี2513 และยกฐานะเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2539 ยังได้แยก ต.มาบข่า กับต.พนานิคม ไปเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา และยกฐานะเป็นอำเภอนิคมพัฒนาในปีพ.ศ. 2546

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอบ้านค่ายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านค่าย (Ban Khai) 7 หมู่บ้าน
2. หนองละลอก (Nong Lalok) 11 หมู่บ้าน
3. หนองตะพาน (Nong Taphan) 6 หมู่บ้าน
4. ตาขัน (Ta Khan) 9 หมู่บ้าน
5. บางบุตร (Bang But) 12 หมู่บ้าน
6. หนองบัว (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน
7. ชากบก (Chak Bok) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอบ้านค่ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ้านค่าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านค่ายและบางส่วนของตำบลหนองละลอก
  • เทศบาลตำบลชากบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชากบกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค่าย (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองละลอก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะพานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาขันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบุตรทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล

ตำบลบางบุตร แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตลาดศาลาน้ำร้อน หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

ตลาดศาลาน้ำร้อน หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย ตลาดศาลาน้ำร้อน หลังคา เมทัลชีท ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

ตลาดศาลาน้ำร้อน – เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี (5)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นหลังคาเมทัลชีท  รวดเร็ว ฉับไว  ทันอก  ทันใจ ลูกค้าทุกราย “กดไลค์”  ให้เอ็มเค เมทัลชีท เพชรเกษม 77/1 อย่างเต็มอกเต็มใจ

Call Now Button